OOL: Komunikacja XI - XII 2010
(OOLK)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Ewaluacja szkoleń z zakresu Komunikacji interpersonalnej, prowadzonych w Krakowie w listopadzie i grudniu 2010 dla OOL.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście