Ewaluacja szkoleń i projektów konsultanckich.

  • Ewaluacja szkoleń z zakresu Komunikacji interpersonalnej, prowadzonych w Krakowie w listopadzie i grudniu 2010 dla OOL.