Kategoria ogólnodostępna. Zawiera kwestionariusze i wyniki badań rynku pracy prowadzonych przez DM Group w roku 2010.